Potencjalne modyfikacje w systemie zwolnień lekarskich: jakie korzyści przyniosą pracownikom?

Osoby, które muszą skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, otrzymują w tym czasie wynagrodzenie obniżone. Od początku roku 2024 nastąpiły zmiany dotyczące kwoty bazowej świadczenia chorobowego. Również koalicja rządząca przedstawia ambitne plany reformy finansowania okresów niezdolności do pracy. Jakie są potencjalne korzyści i straty dla pracowników?

Od pierwszego dnia stycznia 2024 roku obowiązuje nowa kwota podstawowa zasiłku chorobowego. Dodatkowo, rząd ma na celu wprowadzenie zmian w procedurze wypłacania wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika z przyczyn zdrowotnych (zwolnień lekarskich). Kwoty te mogą potencjalnie wzrosnąć. Ale jakie będą konkretne modyfikacje?

W roku 2024 doszło do zmian w minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które wpływają również na wysokość zasiłku chorobowego przy stosowaniu zwolnień lekarskich. Od początku stycznia 2024, minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł, a najniższa stawka godzinowa to 27,70 zł.

Te zmiany oddziałują także na podstawę zasiłku chorobowego, który musi wynosić co najmniej 86,29 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jakie są konkretnie kwoty w roku 2024?

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku, podstawa wymiaru powinna wynosić 3 660,43 zł.
Z kolei od pierwszego lipca 2024 roku, podstawa ta powinna wzrosnąć do 3 710,47 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie pokrywał całość wynagrodzenia za zwolnienia lekarskie
Wprawdzie już nastąpiła zmiana wysokości podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ale to nie koniec planowanych przemian. Nowa koalicja rządząca zapowiedziała szereg potencjalnych zmian w systemie świadczeń dla osób korzystających ze zwolnień lekarskich.

Dotychczas to pracodawcy byli odpowiedzialni za wypłatę zasiłku chorobowego przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy. Po tym okresie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przejmował finansowanie zwolnień lekarskich pracownika.

Nowe pomysły rządu sugerują, że to ZUS ma przejąć pełną odpowiedzialność za wypłacanie świadczeń chorobowych, co może przynieść korzyści finansowe dla firm.

Wynagrodzenie za zwolnienia lekarskie ma wynosić 100 proc.
Najbardziej rewolucyjną zmianą, która ma być wprowadzona, jest proponowane zwiększenie kwoty świadczenia dla osób na zwolnieniach lekarskich. Do tej pory otrzymywali oni 80 proc. podstawy wynagrodzenia, co często nie pokrywało w pełni ich potrzeb finansowych.

Rząd proponuje, aby pracownik otrzymywał pełne 100 proc. należnego mu wynagrodzenia podczas choroby.

Potencjalne modyfikacje w systemie zwolnień lekarskich – korzyści i zagrożenia
Jednak ta propozycja budzi obawy związane z potencjalnymi konsekwencjami finansowymi dla budżetu państwa. W 2022 roku koszty związane z zasiłkiem chorobowym wyniosły ponad 27 miliardów złotych. Przejście na pełne świadczenie mogłoby zwiększyć te wydatki nawet o 20 proc., co oznaczałoby dodatkowe obciążenie budżetu rzędu 33 miliardów PLN.